เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
กองการศึกษา ฯ
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ฯ
 
 
นางพิมพา	งามตา
นางพิมพา งามตา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
Tel.061 - 6192324
นางสาวรรณิกา	นันทะน้อย
นางสาวรรณิกา นันทะน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Tel.085 - 7104694
นางศรีเพ็ญ	การินทร์
นางศรีเพ็ญ การินทร์
ครู
Tel.094 - 6812264
นางสาวกฤษณา	ชำนาญกิจ
นางสาวกฤษณา ชำนาญกิจ
ครู
Tel.098 - 7504516
นางวีระญา	มินา
นางวีระญา มินา
ครู
Tel.084 - 8858016
นางสาววรรณภา	คงทน
นางสาววรรณภา คงทน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Tel.064 - 8945689
นางสาวนาที	หนักแก้ว
นางสาวนาที หนักแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
Tel.063 - 8651416
นางดุษฏี	ปัญญานะ
นางดุษฏี ปัญญานะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.090 - 6435279
นางวรารัตน์	ปันทะนะ
นางวรารัตน์ ปันทะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 084-8100539
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล