เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
คณะผู้บริหาร
_______________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหาร
 
 
นายจรัญ  ต่างใจ
นายจรัญ ต่างใจ
นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
Tel.086 - 1900831
นายประกาย  วงค์กองแก้ว
นายประกาย วงค์กองแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
Tel.065 - 9175148
นายสกล  ทรัพย์โพธิ์ทอง
นายสกล ทรัพย์โพธิ์ทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
Tel.062 - 9204759
ร้อยตรีธีรศักดิ์  พิชัย
ร้อยตรีธีรศักดิ์ พิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
Tel.095 - 6957918
นายคณิต  ไชยรินคำ
นายคณิต ไชยรินคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
Tel.062 - 0241244
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล