เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
กองช่าง
_______________________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายหาญศึก	คำนามะ
นายหาญศึก คำนามะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
Tel.093 - 2237198
นายกษิดิ์เดช	ธรรมวงศ์
นายกษิดิ์เดช ธรรมวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
Tel.089 - 6332523
นายวิจารณ์	ปันทะนะ
นายวิจารณ์ ปันทะนะ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
Tel.065 - 0380621
นายวุฒิชัย  ปิจดี
นายวุฒิชัย ปิจดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Tel.095 - 3175247
นายทรงชัย	ใจเปี้ย
นายทรงชัย ใจเปี้ย
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Tel.089 - 9546687
นางสาวนภัทรชา	ช้างไชยวงษ์
นางสาวนภัทรชา ช้างไชยวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานทั่วไป
Tel.092 - 0270025
นายบัณฑิต	สุทธิ
นายบัณฑิต สุทธิ
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานช่วยช่างโยธา
Tel. 065-6901371
นายปิยวัฒน์	ศรีวิไชย
นายปิยวัฒน์ ศรีวิไชย
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.096 - 9080380
นายปรีชา	ปิจดี
นายปรีชา ปิจดี
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.
นายสมบุญ	บุญมั้น
นายสมบุญ บุญมั้น
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.086 - 9298774
นายไกรยุทธ	สิทธิโวหาร
นายไกรยุทธ สิทธิโวหาร
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.086 - 4327576
นายจีระวัฒน์	กาจะนะ
นายจีระวัฒน์ กาจะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.081 - 0355927
นายวีรศักดิ์  	ปัญญานะ
นายวีรศักดิ์ ปัญญานะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.084-9321117
นายเอกลักษณ์	ทิเกี๋ยง
นายเอกลักษณ์ ทิเกี๋ยง
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.082-5053914
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล