เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสาวรัตนาพร  หม่อมศรี
นางสาวรัตนาพร หม่อมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel.091 - 0793067
นางวิไลวรรณ  นำยศ
นางวิไลวรรณ นำยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
Tel.089 - 5618910
นางอัญชลี    เวทยานนท์
นางอัญชลี เวทยานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Tel.083 - 5744675
นางสุพัตรา	ลามะพรม
นางสุพัตรา ลามะพรม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
Tel.095 - 1466125
นางพวงผกา	เรืองนาราบ
นางพวงผกา เรืองนาราบ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel.086 - 9231004
นายเกษมสุข	งิ้วพรหม
นายเกษมสุข งิ้วพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Tel.081 - 9754986
นางวิลาสินี	ศิวัฒม์สายตรง
นางวิลาสินี ศิวัฒม์สายตรง
ผช.นวก.การคลัง
Tel.083 - 5730585
นายพีระ	มุกดา
นายพีระ มุกดา
ผช.ช่างสำรวจ
Tel.095 - 6892163
นายวัทนู	มะมา
นายวัทนู มะมา
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.086 - 0821407
นางสาวณัฐณิชา	บุญสำรี
นางสาวณัฐณิชา บุญสำรี
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.086 - 4394342
นางวรรณิกา	ใจเปี้ย
นางวรรณิกา ใจเปี้ย
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.080-1253897
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล