เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
สำนักปลัดเทศบาล
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel.091 - 0798231
นายวรยุทธ  คำมงคล
นายวรยุทธ คำมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel.099 - 4456463
นางสุภัทรา ดาวเรือง
นางสุภัทรา ดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel.090 - 6364655
นางวิรัลนัฐ  ศรีวิไชย
นางวิรัลนัฐ ศรีวิไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel.065 - 0572551
นางสาวธัณญพัฒน์  ผารัง
นางสาวธัณญพัฒน์ ผารัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.096 - 5641619
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
Tel.094 - 4415512
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.089 - 9548459
พ.จ.อ.อนุรักษ์ เรือนน้อย
พ.จ.อ.อนุรักษ์ เรือนน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
Tel.086 - 3429474
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Tel.080 - 0325101
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Tel.080 - 7914602
นายธวัชชัย คำสนิท
นายธวัชชัย คำสนิท
พนักงานขับรถยนต์
Tel.080 - 1243625
นายประวิทย์  ปิจดี
นายประวิทย์ ปิจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
Tel.081 - 0354206
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.088 - 8053657
นางสาวทัชกร วงค์กองแก้ว
นางสาวทัชกร วงค์กองแก้ว
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานทั่วไป
Tel. 086-3357666
นางสาวรัชมินตรา อุทธิยา
นางสาวรัชมินตรา อุทธิยา
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์
Tel.086-3801682
นายไชยวัฒน์ อำมลา
นายไชยวัฒน์ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานรักษาเวรยาม
Tel.093 - 2201306
นายศรีทัย  ปันน้อย
นายศรีทัย ปันน้อย
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานคนตกแต่งสวน
Tel.
นายพลธวัฒน์	ปันธนวัฒน์สกุล
นายพลธวัฒน์ ปันธนวัฒน์สกุล
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานขับรถยนต์
นายเหรียญ	อำมลา
นายเหรียญ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.095 - 2717944
นายเกียรติ	ปันทะนะ
นายเกียรติ ปันทะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.065 - 4745219
นางวาทินี	นวลทิพย์
นางวาทินี นวลทิพย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.
นางสาวจิรัชยา	ไชยคำมูล
นางสาวจิรัชยา ไชยคำมูล
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 095-3911619
นางสาวอภิญญา	ปณฤทธิ์
นางสาวอภิญญา ปณฤทธิ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 086-0286825
นายชัยธนัช	เรือนน้อย
นายชัยธนัช เรือนน้อย
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 096-7274493
นายภูวนัย	ไชยคำ
นายภูวนัย ไชยคำ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 083-9988629
นายสุเมธ	คงทน
นายสุเมธ คงทน
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.088-6207810
นายสิริชัย	สมบัติปัน
นายสิริชัย สมบัติปัน
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.092-5257303
นางสาวพนัดดา	ยศปา
นางสาวพนัดดา ยศปา
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.098-5247586
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล