เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
หัวหน้าส่วนราชการ
_______________________________________________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นางเตือนจิตร  ตันธนะวรกุล
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel.091 - 0798231
นายหาญศึก   คำนามะ
นายหาญศึก คำนามะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
Tel.093 - 2237198
นางสาวรัตนาพร  หม่อมศรี
นางสาวรัตนาพร หม่อมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel.091 - 0793067
นางพิมพา  งามตา
นางพิมพา งามตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Tel.061 - 6192324
นายวรยุทธ   คำมงคล
นายวรยุทธ คำมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel.099 - 4456463
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล