เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายนิคม ชัยศิริ
นายนิคม ชัยศิริ
ประธานสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel.064 - 0803135
นางละอองดาว ทะนันไชย
นางละอองดาว ทะนันไชย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel.065 - 6504027
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel.089 - 9548459
นายสุกิจ	ทิพปัญญา
นายสุกิจ ทิพปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.097 - 1929879
นางสาวนวลละออ ทิพย์ตุ้ย
นางสาวนวลละออ ทิพย์ตุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.094 - 7103228
นายกิตติศักดิ์ ทะนันไชย
นายกิตติศักดิ์ ทะนันไชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.097 - 9216471
นางสุพัตรา ลักษณะ
นางสุพัตรา ลักษณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.088 - 2333088
นายจำเริญ  อินทะรังษี
นายจำเริญ อินทะรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.089 - 9547523
นายนพรัตน์ ทองดี
นายนพรัตน์ ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.081 - 3665148
นายรุ่งโรจน์  อำมลา
นายรุ่งโรจน์ อำมลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.098 - 7850356
นายศราวุช กุณา
นายศราวุช กุณา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.081 - 0270659
นายนิตย์ ไชยศิริ
นายนิตย์ ไชยศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.081 - 2883650
นางอรุณนี เขียวทิพย์
นางอรุณนี เขียวทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.093 - 3355057
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล