เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
ข้อมูลทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลทั่วไป
 

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลขึ่ง

  • เทศบาลตำบลขึ่ง จัดตั้งเป็นงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540
  • มีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขึ่ง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
  • มีจำนวนประชากร 4,058 คน   1,252  ครัวเรือน
  • มีขนาดพื้นที่ 94 ตารางกิโลเมตร 
  • มีจำนวน  7  หมู่บ้าน
  • อาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ตำบลขึ่ง  เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 45.98 เปอร์เซ็น
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล