เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยการสแกน QR Code นีE/span>
 
 
 
[ 06-10-2565]  ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับเทศบาลตำบลขึ่ง ...   doc120221006104854.pdf 
[ 02-09-2565]  ประกาศคืนเบี้ยปรับ   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 02-09-2565]  ประกาศคืนเบี้ยปรับภาษีที่ดิน   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
   
[ 30-09-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ...   doc120221006150610.pdf doc220221006150610.pdf 
 
[ 31-08-2565] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 30-08-2565] ข้อมูลสาระสำคัญและประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 26-08-2565] ข้อมูลสาระสำคัญและประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 24-08-2565] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ข้อมูลสาระสำคัญและประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 08-07-2565] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 11-04-2565] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 11-01-2565] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1   เปิดเอกสารที่นี่ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดขึ่งเจริญ
วัดขึ่งเจริญ
     
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล